Příprava na hodiny geometrie

Prosím tímto rodiče, aby dohlédli na zlepšení přípravy svých dětí na hodiny geometrie. Někteří žáci ani po půl roce neví, jak se popisují body, jak se značí přímky, úsečky, co jsou to rovnoběžky, různoběžky, …….. (všechno základní učivo děti mají přehledně v modrých nelinkovaných sešitech – asi 8 listů A4). Geometrické učivo nebylo v pololetním testu (i když by mělo být ).Ale toto pololetí budeme psát dílčí menší testy z GEO každých 14 dní. Děti budou vždy vědět z čeho. Moc děkuji za spolupráci.