Informace ke školní přípravě – září 2020

Od pondělí 21.9. začnu známkovat a evidovat zapomínání. Prosím, připomínejte dětem, aby se připravovaly podle rozvrhu. Není možné, aby celý týden nosily VL i PŘ (pak mají těžké tašky). V pátek máme geometrii a za ty 3 týdny nebyla hodina geometrie, aby se několik dětí neomlouvalo, že ji nemá ( a to ve čtvrtek vždy několikrát připomínám). Je nutné, aby se děti pravidelně připravovaly na jednotlivé předměty ( přečetly si v malém sešitě a v učebnici učivo, které jsme probírali – navazujeme na ně). Nestačí jen si připravit tašku. Prvouka se rozpadla na 2 samostatné předměty – ve vlastivědě budu zkoušet orientaci na mapě ČR (mají ji vloženou v učebnici – pohoří, města, řeky, nížiny – trénujeme každou hodinu vlastivědy). Vím, že půl roku jsme nebyli ve škole a pracovní návyky nám trochu vymizely. Ale opravdu řešíme pamětné +- do 100 (pouze 2 žáci z celé třídy měli bez chyby a to si mohli sloupečky v PS přes víkend doma natrénovat),  měkké a tvrdé souhlásky = učivo 2.ročníku, násobky čísel, abecedu . . . . . . Numerické počítání, násobilku je třeba doma trénovat – stačí pár minut denně.  Každou středu jsem zavedla doučování (od 12 – 13 h.) – není povinné. Ale kdo bude potřebovat něco vysvětlit, procvičit, může přijít.  Vím, že je pro všechny situace náročná, doufejme jen, že nás nechají chodit do školy a společně to určitě zvládneme.

Moc děkuji za spolupráci a kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, zavolejte mi.