Zpětná vazba – množství zadávání úkolů

Prosím tímto všechny rodiče, zda by mi dali vědět (sms, přes komens, whatsap), jestli zadávané úkoly se dají stihnout nebo jestli mám tempo zvolnit. Nechci dětičky ani vás v této náročné situaci přetěžovat. A moc a moc všem děkuji za spolupráci. Přeji hodně síly a optimismu. Vyřiďte pozdrav všem „mým JEŽEČKŮM“.